15 éve intézményesült a hazai közigazgatásban az egészségügyi technológia-értékelés

Mi történt?

Hazánk Európai Uniós csatlakozásával megtörtént a Transzparencia Direktíva hazai jogszabályi környezetbe illesztése, így megjelent a technológiaértékelés szempontrendszere az egészségügyi technológiák társadalombiztosítási támogatásba vételekor.

A 15 éves születésnapunk egy lehetőség arra, hogy széles körben is bemutassuk az egészségügyi technológiaértékelés (angolul health technology assessment, röviden HTA) módszereivel vizsgált kérdéseket, melyek megválaszolása a mi feladatunk és felelősségünk.

Tweetelj erről 


Ahogy eddig eljutottunk

Az intézményesülés egy önálló szervezeti egység - a korábbi Technológia-értékelő Iroda - létrejöttét jelentette akkori Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézeten (ESKI) belül. Ez a későbbi átszervezésekkel a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) részeként működött, jelenleg pedig az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Technológia-értékelő Főosztályaként létezik.


Miért számít?

Mert nincs más, aki szisztematikusan megvizsgálná a technológiák gyártói által, a hatásosságáról és biztonságosságáról szóló, klinikai vizsgálati körülmények között, vagy akár való életből származó információkat, az ezek mentén elkészített költség-hatékonysági vizsgálatokat és költségvetési hatás elemzéseket azért, hogy jobb és több egészséghez férhessen hozzá a hazai populáció az egészségügyre fordítható források ésszerű, igazságos és méltányos felhasználása mellett.


Főigazgatói köszöntő

„A stabil szakmai alapokon nyugvó, szisztematikusan végzett hatósági munka végigkíséri az egészségügyi technológiák életciklusát, és magas színvonalon, konzekvens módon jár el a hazai lakosság egészségének védelmében.”

Dr. Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatójának köszöntője elérhető itt.


Találkozz velünk!

2019. április 11.

EUnetHTA Forum

2019. június 15-19.

HTAi Annual Meeting